Zmena súdneho exekútora

 
Využili Ste svoje právo podaním návrhu na vykonanie exekúcie a nie ste spokojný s jej priebehom? Dajte nám o tom vedieť a my to napravíme.
 
Exekučné konanie začína podaním návrhu na vykonanie exekúcie a jej proces je riadený postupnými povinnosťami ako aj oprávneniami súdneho exekútora, ktoré však často ostávajú nevyužité. V prípade ak je klient nespokojný s činnosťou súdneho exekútora, naša spoločnosť ponúka riešenia na nápravu nežiaduceho stavu so spolupracujúcim exekútorským úradom.
 
Na základe komplexne vypracovaného systému úkonov a nevyhnutne potrebných na vymoženie pohľadávky sa klient sám dobrovoľne rozhodne ako a či vôbec v exekučnom konaní pokračovať.
 
Využite službu kontaktného formulára a nechajte si poradiť!