O časovom momente vzniku zákonného záložného práva sa už toho popísalo veľa, a ešte sa určite aj veľa popíše. Nie každý má však zdatnosť systematického výkladu zákona. Popritom to ale nie je vôbec komplikovaná otázka. Postačuje sa len pozrieť za riadky paragrafov a nájsť správny význam slov. O tom, že je nesprávny názor, že zákonné záložné právo vzniká momentom zápisu na liste vlastníctva, píše konateľ JUDr. Marek Perdík v nasledovnom článku. Pre zobrazenie článku kliknite tu.