Vymáhanie prostredníctvom súdneho inkasa a exekúcia

 
Súdne a následné exekučné konanie je niekedy rýchlejšie a efektívnejšie ako mimosúdne vymáhanie. Poraďte sa s nami.
 
Mimosúdne inkaso niekedy nemusí predstavovať taký oprávnený nátlak na dlžníka, aby svoj dlh z vlastnej vôle uhradil. Našim klientom na základe majetkovému screeningu dlžníka efektívne poradíme, či svojho dlžníka vôbec žalovať a keď áno, tak ako a kde. Klient sa týmto potenciálne vyhne plateniu vysokým súdnym poplatkom. Skúsenosti totiž ukázali že hlavne žalovanie škody vzniknutej zo spotrebiteľských zmlúv na rozhodcovských súdoch je nie vždy aj vymožiteľné.
 
Spolupracujúca advokátska kancelária klientovi bezodkladne vypracuje podanie žaloby tak a na takom súde, aby mal najneskôr do 21 dní v rukách vymožiteľný titul. V spolupráci s nami už v tomto konaní začínajú kroky na prípravu exekučného konania spolupracujúcim exekútorským úradom. O priebehu exekúcie je klient kedykoľvek a pravidelne informovaný a to akýmkoľvek spôsobom (mailom, telefonicky). K spolupráci s Finlegal services, s.r.o. nie je nutné podpisovať žiadne zmluvy, veríme totiž v dobrú povesť klienta a preto neplatí žiadne preddavky ani zálohy.
 
V prípade ak klientovi chýbajú údaje pre efektívne vymoženie dlhu, vypracujeme a doplníme mu všetky podania tak, aby sa táto efektivita minimálne strojnásobila. Získava sa tým takmer 100%-ná návratnosť dlhu.
 
Máte v rukách titul možný exekúcie a chcete svoje peniaze už do desiatich dní naspäť? Kontaktujte nás a my Vám povieme ako!
 
Vymáha už Vašu pohľadávku niektorý súdny exekútor a nie Ste s jeho činnosťou spokojný? Obráťte sa na nás a my to napravíme.