Zúčastňujeme sa mnohých odborných seminárov, konferencií a kongresov. Nebojíme sa predstúpiť pred ľudí, podať výklad právnych predpisov a ponúknuť praktické riešenia, ktoré nenájdete len čítaním zákona. Prednášame pre správcov, spoločenstvá vlastníkov, zástupcov vlastníkov, sudcov, vyšších súdnych úradníkov, advokátov, správcov konkurznej podstaty, daňových poradcov a mnohých iných. Na tejto podstránke nájdete užší výber niektorých prednášok a prezentácií z roku 2020. Všetky odborné webibnáre a videoprednášky nájdete na www.lepsiasprava.sk v časti “články, vlog a videoarchív”.

 

Správcovia nemusia žalovať nedoplatky na súdoch. My vieme prečo.

Bratislavské správcovské dni, 10. november 2021, hotel PREMIUM**** v Bratislave

 

 

JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s. r. o.
Mgr. Szabolcs Dávid, Finlegal services, s. r. o.

____________________________________________________________________________________________

 

Sledovanie platobnej disciplíny v systéme DOMUS

Bratislavské správcovské dni, 11. november 2021, hotel PREMIUM**** v Bratislave

 

Ing. Jozef Turóci, obchodný manažér ANASOFT APR, s.r.o.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s. r. o.

____________________________________________________________________________________________

 

Dokážu správcovia a spoločenstvá vlastníkov vymáhať nedoplatky naozaj efektívne?

IV. kongres LEPŠIA SPRÁVA, 5. marec 2020, hotel Sitno**** vo Vyhniach

 

diskutujú
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s. r. o.

Mgr. Silvia Valichnáčová, Finlegal services, s. r. o.
JUDr. Martin Maliar, odborník na civilné a insolvenčné právo
Ing. Karol Jursa, predseda predstavenstva OSBD v Dunajskej Strede
Ing. Jarmila Machová, Správa majetku mesta Partizánske, n. o.

____________________________________________________________________________________________

 

7 prípadov vymoženia pôvodne nevymožiteľných prípadov

III. kongres LEPŠIA SPRÁVA, 3. okóber 2019, hotel Sitno**** vo Vyhniach

 

JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s. r. o.

____________________________________________________________________________________________

 

Efektívne vymáhanie nedoplatkov pri výkone správy formou outsourcingu.
Zaužívané vs. moderné spôsoby vymáhania.

online Seminár o lepšej správe bytového domu, apríl 2020, kacelária ZLSBD

 

JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s. r. o.

____________________________________________________________________________________________

 

Aktuálne otázky výkonu zákonného záložného práva formou dobrovoľnej dražby a vymáhania nedoplatkov

online Seminár o lepšej správe bytového domu, marec 2020, kacelária ZLSBD

 

JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s. r. o.

____________________________________________________________________________________________

 

Otázky hlasovania z pohľadu legislatívy a praxe

online Seminár o lepšej správe bytového domu, marec 2020, kacelária ZLSBD

 

diskutujú
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD a mediátorka
Miroslav Kantner, prezident prezident Asociácie vlastníkov bytov

____________________________________________________________________________________________

 

Významné judikáty v oblasti správy bytových domov

online Seminár o lepšej správe bytového domu, marec 2020, kacelária ZLSBD

 

JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s. r. o.

____________________________________________________________________________________________

 

Osobné bankroty a postup správcu pri uspokojovaní nedoplatku v konkurze

online Seminár o lepšej správe bytového domu, apríl 2020, kacelária ZLSBD

 

JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s. r. o.

____________________________________________________________________________________________