Vieme, že zákony nie sú písané tak, aby sa z nich dal vždy jednoznačne pochopiť sledovaný účel. Našim cieľom je spracovať návrh novely “deravých” ustanovení a upraviť znenie textov tak, aby boli prax zmysluplné. Radi prijmeme akýkoľvek podnet. Vše podnety píšte tu.

Tešíme sa na podnety. Právnický kolektív Finlegalu.