Stamping faktúr a zmlúv

 
Dajte svojím obchodným partnerom vedieť že sa o svoje faktúry staráte.
 
Stamping  je prenájom nášho loga na faktúre alebo zmluve klienta. V rámci tejto služby budeme dlžníkov v lehote splatnosti faktúry korektne informovať o ich existujúcom záväzku bez toho, aby boli narušené  dobré obchodné vzťahy a povesť klienta. Účelom stampigu je upozornenie obchodného partnera, že v prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti sa automaticky začína proces razantnejších krokov smerujúcich k uhradeniu faktúry.
 
Stamping je možný dohodnúť ako prenájom loga:
 
  • na jednu konkrétnu faktúru alebo zmlúv
  • na viacej určitých faktúr alebo zmlúv
  • na neobmedzený počet faktúr alebo zmlúv
  • na určitý čas (časovo ohraničené obdobie dňami „od do“)
  • na neurčitý čas (neobmedzene)