Špecializácia na rizikové pohľadávky

 
Finlegal services, s.r.o. je unikátnou spoločnosťou na trhu pohľadávok zaoberajúca sa rizikovými pohľadávkami. Prostredníctvom mnohých úkonov dávame klientom možnosť nielen zabrániť vzniku rizika (zabrániť zmene bonity na likviditu), ale už so vzniknutým rizikom prehľadne, efektívne a hlavne rýchlo nakladať.
 
Nie každá pohľadávka ktorá sa premlčanou javí, je premlčaná naozaj. Bohaté skúsenosti našich expertov dokazujú, že z rizikovej pohľadávky je možné špeciálnym prístupom jej rizikovosť odstrániť a zvýšiť tak celkovú vymožiteľnosť.
 
Naše know-how je jedinečným systémom pre inkaso a manažment:
 
  • spotrebiteľských úverov
  • nezabezpečených pohľadávok
  • pohľadávky dlhodobo po lehote splatnosti „distressed debt“ pohľadávky (pohľadávky s nízkou trhovou hodnotou, ale vysokou bonitou pri likvidácii alebo reštrukturalizácii spoločnosti)
  • pohľadávok proti zahraničným dlžníkom
  • pohľadávok proti polosolventným dlžníkom