Správcovia a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov žijú zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v praxi každý deň. O tom, ako zákon vnímajú sudcovia a súdni úradníci a ako ho vykladajú pri riešení otázok v súdnych sporoch, sme v mene Združenia pre lepšiu správu bytových domov spoločne diskutovali na odbornom seminári „Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov“ organizovanom Justičnou akadémiou v dňoch 20. a 21. januára 2020 v horskom prostredí v obci Omšenie.

Zaujali najmä témy zastupovania vlastníkov formou aktívnej a pasívnej legitimácie, zodpovednosti správcu a spoločenstva, zákonného záložného práva a novely č. 476/2019 Z. z. k otázke domového poriadku. Vzhľadom na pozitívnu spätnú väzbu veríme, že sa budeme vidieť opäť o rok.

Spoločne s kolegami JUDr. Marekom Valachovičom, PhD. a Miroslavom Kantnerom ďakujeme za pozvanie.