Pre správcov bytových domov je problematika osobných bankrotov veľmi dôlažitá vzhľadom na ich vysoký počet od leta 2017. V článku prinášame podrobný popis práv a povinností správcu pri vyhlásení konkurzu, prípadne osobného bankrotu.”

osobny_bankrot