Inštitút dobrovoľných dražieb predstavuje najefektívnejší spôsob nielen vv prípade ymoženia nedoplatkov, ale aj pri predaji majetku vlastného majetku. Dokázali to aj dve dražby vlastnej kotolne a pozemku, ktorých navrhovateľom bolo mesto Dolný Kubín.

Dražby sa konali v piatok 25.11.2022 v historickej budove radnice mesta Dolný Kubín a realizoval ich partner ZLSBD, spoločnosť Finlegal services s.r.o. Kotolňa situovaná na Matúškovej ulici a stavebné pozemky na Brezovci s nádherným výhľadom na Kubínsku Hoľu sa vydražili s navýšením o takmer 33% oproti pôvodným cenám. Dražby boli pokračovaním ušpešnej spolupráce s mestom Dolný Kubín z predchádzajúcich rokov. Dokopy sa doteraz realizovalo až 16 dražieb.

Záujem o kotolňu prejavilo šesť účastníkov, ktorí zložili dražobnú zábezpeku priamo na dražbe v hotovosti dražobníkovi. Najnižšie podanie predstavovalo sumu 20 000 EUR. Úspešný vydražiteľ vydražil predmetnú kotolňu za 29 000 EUR, čo predstavovalo najvyššie urobené podanie v tejto dražbe.

O stavebné pozemky prejavili záujem štyria účastníci. Každí z účastníkov zložil dražobnú zábezpeku pred začatím dražby buď na účet dražobníka alebo do notárskej úschovy. Najnižšie podanie predstavovalo v dražbe pozemku sumu 94 440 EUR. Úspešný vydražiteľ vydražil stavebný pozemok za 141 000 EUR.

Gratulujeme úspešným účastníkom a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

POZRIEŤ REPORTÁŽ Z DRAŽBY