Mesto Zvolen, Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku, Združenie pre podporu obnovy bytových domov a Stavebné bytové družstvo Zvolen Vás pozývajú na odborné sympózium. Účastníci získajú informácie o komplexnej obnove bytových domov jej manuál, financovanie, technické zariadenia budov pri obnove a realizáciu. Spoločnosť FINLEGAL services, s.r.o. Vám odprezentuje prednášku O rozdiele medzi vymáhaním pohľadávok a ich speňažovaním, preto Vás pozývame na sympózium konajúce sa pod záštitou primátorky Mesta Zvolen a generálneho riaditeľa ŠFRB s bezplatným vstupom a občerstvením.