Náš odborný tím

JUDr. Mgr. Marek Perdík

CEO
právny špecialista na výkon dobrovoľných dražieb
špecialista na správu bytových domov
predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov
správca konkurznej podstaty a likvidátor

Mgr. Szabolcs Dávid

právnik a správca dobrovoľných dražieb

Mgr. Katarína Hričková

front office