Náš odborný tím

JUDr. Mgr. Marek Perdík

CEO a právny špecialista na správu bytových domov, predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov

Mgr. Silvia Valichnáčová

právnička Združenia pre lepšiu bytových domov a mediátorka

Mgr. Katalin Csizmadia

právnička v oblasti civilného práva