Majetkový a osobný screening dlžníka

 
Urobte si finančný prehľad svojho budúceho obchodného partnera a chráňte tak svoje peniaze už preventívne.
 
Touto službou ponúkame klientovi  možnosť preveriť si údaje a spoľahlivosť budúceho obchodného partnera, a to najmä zo všetkých verejne dostupných zdrojov a registrov, na základe ktorých je klient plne informovaný o solventnosti svojho obchodného partnera a jeho schopnosti uhrádzať  záväzky. Závery sú nevyhnutné pre identifikáciu nebezpečenstva, odhad možného rizika a jeho zhodnotenie (v prípade existencie rizika využite služby špecializácia na rizikové pohľadávky).
 
Screeningom dlžníka klient odstráni z podnikateľskej činnosti neistotu a výrazne si upevní svoj rozhodovací proces. Služba má veľký význam aj v predsúdnom, prípadne predexekučnom konaní, nakoľko ušetrí nemalé poplatky za konania.