Kúpa a predaj pohľadávok

 
Zbavte sa svojich starostí s neuhradenými pohľadávkami úplne a zvýšte svoj cash-flow predajom pohľadávky so zaplatením kúpnej ceny ihneď.
 
Zmluvou o postúpení za odplatu preberie Finlegal services, s.r.o. všetky práva a povinnosti klienta z neuhradenej pohľadávky. Výška dlžnej sumy (nominálna hodnota) nie je pri postúpení vôbec dôležitá a pohľadávku vždy odkupujeme bez spätného postihu predávajúceho (postupcu).
 
Postúpiť možno :
 
  • jednu pohľadávku v jednej zmluve
  • balík pohľadávok v jednej zmluve (v počte aj niekoľko tisíc)
  • balík pohľadávok vo viacerých zmluvách
  • v akejkoľvek nominálnej hodnote
 
  • dlhodobé pohľadávky
  • krátkodobé pohľadávky
 
Kúpna cena za postúpenie závisí od množstva faktorov a preto sa k nej pristupuje stále individuálne. Nakoľko naša spoločnosť nemá dôvod uvažovať o nevymožení pohľadávky, klient si môže byť istý že dostane najlepšiu cenovú ponuku na trhu. Kúpna cena (odplata) je splatná ihneď, bez akéhokoľvek odkladu dátumu splatnosti.
 
Finlegal services, s.r.o. dbá na dobré obchodné meno klienta aj po postúpení pohľadávok, ako aj zvyšovanie ratingu v obchodnoprávnych vzťahoch.

 

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o novinkách, zadajte svoj e-mail. 


Invalid email
Zadajte Váš email prosím.
Boli ste zaradený k odberu dražieb.