Finlegal services, s.r.o.

Štefánikova 23

811 05 Bratislava


Kancelária Finlegal services, s.r.o.

Business centre Košice

Štúrova 27

040 01 Košice


Kontakt

finlegal@finlegal.sk

Tel.: 0918 628 240, 02/33014111

www.finlegal.sk


Spoločnosť zápísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sro, vložka číslo: 75232/B

IČO: 46 283 421