V termíne 4. – 6. marca sa uskutočnil štvrtý kongres LEPŠIA SPRÁVA, ktorý organizovalo Združenie pre lepšiu správu bytových domov. Išlo o trojdňový kongres plný odborných tém zameraných na celkové zlepšenie výkonu správy po všetkých stránkach, či už ekonomickej, právnej alebo ľudskej a určený bol predovšetkým pre správcovské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytové a stavebné bytové družstvá či zástupcov vlastníkov. FINLEGAL bol generálnym partnerom kongresu.

Zástupcovia Finlegalu sa zúčastnili aj nultého dňa kongresu, ktorý bol venovaný tézam nového bytového zákona, ktoré pripravilo legislatívne kolégium ZLSBD a ktorej členom sú aj odborníci a právnici z Finlegalu. Diskusné fórum bolo ideálnym priestorom na diskusiu ku všetkým témam so širokým spektrom zástupcov sediacich v hľadisku, ktorí pôsobia priamo v praxi, a tak sú ich poznatky pri koncipovaní nového bytového zákona veľmi dôležité.

Právnici z našej spoločnosti boli súčasťou každého dňa kongresu a objavili sa v mnohých odborných prednáškach či diskusných fórach, medzi ktoré patria diskusné fóra na tému správneho vedenia schôdze a riešenia prípadných problémov pri jej organizácií a realizácií, efektívneho vymáhania nedoplatkov od vlastníkov, mandátnej zmluva ako zastretého výkonu správy či jedna z najaktuálnejších tém ktorou je vymožiteľnosť sankcií uložených za porušovanie domového poriadku.

Účastníci nás počas priebehu kongresu mohli navštíviť v špeciálnej zóne pre partnerov pri našom vystavovateľskom stolíku, kde bol náš tím pripravený zodpovedať všetky prípadné otázky.

 

 

Môžete si pozrieť aj diskusné fórum z kongresu na tému “Dokážu správcovia a spoločenstvá vlastníkov vymáhať nedoplatky naozaj efektívne?”

 

 

Partneri kongresu