V internom časopise ZSVB sme publikovali príspevok ohľadom problematiky hlasovania.

Hlasovanie