Finančný a právny audit pohľadávok

 
Nezaplatil Vám dlžník faktúru alebo neuhradil odmenu a neviete či máte pohľadávku predať, zveriť ju do správy alebo žalovať? Máte množstvo ponúk a spôsobov riešenia, ale neviete ktorý je najefektívnejší?
 
Finlegal services, s.r.o. vypracuje finančný a právny rozbor pohľadávky (faktúry, zmluvy, rozhodnutia slovenského ako aj zahraničného súdu, rozhodnutia správneho orgánu, notárskej zápisnice, a iných), na základe ktorého klient získa všetky relevantné informácie týkajúce sa právneho stavu a finančnej bonity pohľadávky. Takýto audit je pilierom pre tvorbu individuálnych a špecifických riešení smerujúcich k uhradeniu záväzku.
 
Služba sa využíva ako pri samostatných pohľadávkach a tituloch, tak aj v rámci balíka s väčším množstvom.