3-izbovy-byt-v-bratislave-stare-mesto

3-izbový byt v Bratislave – Staré Mesto

Trojizbový byt č. 6, nachádzajúci sa na 1. p. bytového domu so súp. č. 899, na ulici: Gunduličová, vchod č. 1. Bytový dom je postavený na parc. č. 3359, evidovaný na LV č. 5788, kat. úz. Staré Mesto. Byt pozostáva z troch obytných miestnosti a z príslušenstva, ktoré tvorí: kuchyňa, komora, chodba, kúpeľňa a samostatné WC. Vypočítaná podlahová plocha: 104,23 m2.

 

Obhliadky predmetu dražby

1.)  24.11.2022 o 15:00 hod.

2.)  01.12.2022 o 15:00 hod.

 

Kontaktná osoba
Simona Gálfyová
tel.: 0903 123 007
e-mail: info@finlegal.sk

Na stiahnutie

Galéria