trojizbovy-c-109-na-ulici-nova-ves-v-dunajskej-strede

Trojizbový č. 109 na ulici Nová Ves v Dunajskej Strede

Názov dražby:

Trojizbový č. 109 na ulici Nová Ves v Dunajskej Strede

Predmet dražby:

Trojizbový byt č. 109 nachádzajúci sa na 4. poschodí vo vchode č. 3 v Dunajskej Strede, v bytovom dome so súp. č. 5555, s príslušenstvom: kuchyňa, kúpeľňa, predsieň, hala, lodžia/balkón

Celková podlahová plocha bytu je 79,90 m2

– Miesto konania dražby: Polyfunkčná budova IES s.r.o., Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava, zasadacia miestnosť – 2.p.
– Dátum konania dražby: 20.05.2019
– Čas konania dražby: 09:00 hod.
– Dražba: druhé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 45.500,00 – EUR
– Najnižšie podanie:    34.500,00 – EUR
– Minimálne prihodenie: 1.000,00 – EUR
– Dražobná zábezpeka: 10.000.00- EUR

 

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:

  1. a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 692018,
    b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
    c) notárska úschova
    d) banková záruka.