trojizbovy-byt-c-15-na-ulici-majernikova-7-na-dlhych-dieloch

Trojizbový byt č. 15 na ulici Majerníkova 7 na Dlhých Dieloch

Názov dražby:

Trojizbový byt č. 15 na ulici Majerníkova 7 na Dlhých Dieloch

Predmet dražby:

Trojizbový byt č. 15 nachádzajúci sa na 8.p. vo vchode Majerníkova 7 v Bratislave – Karlovej Vsi, v bytovom dome so súp. č. 3048, dispozične pozostáva z kuchyne, kúpeľne, WC, haly, chodbičky a pivničná kobky. Loggia je prístupná z kuchyne Celková podlahová plocha bytu je 56,75 m2

Polyfunkčná budova IES s.r.o., Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava, zasadacia miestnosť – 2.p.

Dátum konania dražby: 27.07.2020
– Čas konania dražby: 10:00 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 160.000,00,- EUR
– Najnižšie podanie: 144.000,00,- EUR
– Minimálne prihodenie: 1.000,00,- EUR
– Dražobná zábezpeka: 25.000,00,- EUR

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 1022019,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.

d) banková záruka.

Termíny obhliadok:
1.)
01.07.2020 o 17:00 hod.

2.) 08.07.2020 o 17:00 hod.

Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0918 740 979, príp. e-mailom: drazby@finlegal.sk