trojizbovy-prievidzskej-ulici-v-handlovej

Trojizbový Prievidzskej ulici v Handlovej

Predmet dražby

Trojizbový byt č. 18 nachádzajúci sa na 6.p. vo vchode 4 bytového domu so súp. č. 14 na Prievidzkej ulici v Handlovej, pozostáva z kuchyne, troch izieb, predsiene, kúpeľne, WC a balkóna, k bytu patrí pivnica.

Celková podlahová plocha bytu je 63,90 m2


Organizačné údaje k dražbe

Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Jaroslav Čelechovský Kláštorná 4, 971 01 Prievidza
Dátum konania dražby: 17.12.2020
Čas konania dražby: 10:30 hod.
Dražba: druhé kolo dražby
Cena predmetu dražby stanovená ZP: 46.900,00,- EUR
Najnižšie podanie: 35.500,00,- EUR
Minimálne prihodenie: 1.000,00,- EUR
Dražobná zábezpeka: 10.000,00,- EUR

Organizačné opatrenia realizácie dražby zabezpečí dražobník v súlade s aktuálne účinnými právnymi predpismi, predovšetkým opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s vývojom situácie spôsobenej pandémiou COVID – 19.

Žiadame záujemcov o obhliadku, aby aspoň jeden deň pred konaním obhliadky kontaktovali kontaktnú osobu.


Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 302020,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.
d) banková záruka.

 

Kontaktná osoba

Mgr. Katalin Csizmadia
tel.: 0903 123 007
e-mail: pravnik@finlegal.sk

Na stiahnutie

Znalecký posudok

Oznámenie o dražbe

Galéria