jednoizbovy-byt-v-obci-radola

Jednoizbový byt v obci Radoľa

Predmet dražby

Jednoizbový byt č. 2 nachádzajúci sa na 1.NP – prízemie, vo vchode 1 v obci Radoľa, v bytovom dome so súp. č. 330, pozostáva z kuchyne, špajzy, obývacej izby, dve chodby a kúpeľne s WC.

Celková podlahová plocha bytu je 47,29 m2


Organizačné údaje k dražbe

Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Katarína Borák Valušová, Belanského 2811, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Dátum konania dražby: 23.11.2020
Čas konania dražby: 10:30 hod.
Dražba: prvé kolo dražby
Cena predmetu dražby stanovená ZP: 27.400,00,- EUR
Najnižšie podanie: 24.700,00,- EUR
Minimálne prihodenie: 500,00,- EUR
Dražobná zábezpeka: 7.000,00,- EUR

Organizačné opatrenia realizácie dražby zabezpečí dražobník v súlade s aktuálne účinnými právnymi predpismi, predovšetkým opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s vývojom situácie spôsobenej pandémiou COVID – 19.


Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 172020,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.
d) banková záruka.


Termíny verejných obhliadok

1.) 03.11.2020 o 09:00 hod.
2.) 10.11.2020 o 09:00 hod.

Žiadame záujemcov o obhliadku, aby aspoň jeden deň pred konaním obhliadky kontaktovali kontaktnú osobu.


Kontaktná osoba

Mgr. Silvia Valichnáčová
tel.: 0905 448 221
e-mail: valichnacova@finlegal.sk

Na stiahnutie

Znalecký posudok

Oznámenie o dražbe

Galéria