trojizbovy-byt-v-cinobani

Trojizbový byt v Cinobani

Predmet dražby

Trojizbový byt č. 1 nachádzajúci sa na prízemí vo vchode č. 1 bytového domu č. 458 v Cinobani – Katarínska Huta, dispozične pozostáva z 3*izba, kuchyňa s jedálenským kútom, kúpeľňa s WC, predsieň, loggia, k bytu patrí aj pivnica v suteréne Celková podlahová plocha bytu je 73,00 m2


Organizačné údaje k dražbe

Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Andrea Barancová, Dr. Herza 374/12, 984 01 Lučenec
Dátum konania dražby: 15.12.2020
Čas konania dražby: 10:30 hod.
Dražba: prvé kolo dražby
Cena predmetu dražby stanovená ZP: 6.400,– EUR
Najnižšie podanie: 5.760,- EUR
Minimálne prihodenie: 100,– EUR
Dražobná zábezpeka: 1.500,- EUR

Organizačné opatrenia realizácie dražby zabezpečí dražobník v súlade s aktuálne účinnými právnymi predpismi, predovšetkým opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s vývojom situácie spôsobenej pandémiou COVID – 19.


Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 822019,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.
d) banková záruka.


Termíny verejných obhliadok

1.) 24.11.2020 o 11:00 hod.
2.) 03.12.2020 o 16:00 hod.

Žiadame záujemcov o obhliadku, aby aspoň jeden deň pred konaním obhliadky kontaktovali kontaktnú osobu.


Kontaktná osoba

Mgr. Katarína Timoranská
tel.: 0918 740 979
e-mail: drazby@finlegal.sk

Na stiahnutie

Znalecký posudok

Oznámenie o dražbe

Galéria