dvojizbovy-byt-na-ulici-fancisciho-v-tisovci

Dvojizbový byt na ulici Fancisciho v Tisovci

Predmet dražby

Dvojizbový byt  č. 27 nachádzajúci sa na 2. P. vo vchode č. 8 v Tisovci, v bytovom dome so súp. č. 805, dispozične pozostáva z dvoch obytných miestnosti a príslušenstva, ktorým sa rozumie kuchyňa, kúpeľňa s WC, chodba, komora a pivnica na prízemí Celková podlahová plocha bytu je 63,16 m2.


Organizačné údaje k dražbe

Miesto konania dražby: Mestská bytová správa, s.r.o., Tržná 2, 979 01 Rimavská Sobota – zasadačka
Dátum konania dražby: 04.05.2021
Čas konania dražby: 11:00 hod.
Dražba: prvé kolo dražby
Cena predmetu dražby stanovená ZP: 14.500,- EUR
Najnižšie podanie: 13.100,- EUR
Minimálne prihodenie: 1.000,- EUR
Dražobná zábezpeka: 3.000,- EUR


Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 492020,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.
d) banková záruka.


Termíny verejných obhliadok

1.) 19.04.2021 o 14:00 hod.
2.) 26.04.2021 o 14:00 hod.

Žiadame záujemcov o obhliadku, aby aspoň jeden deň pred konaním obhliadky kontaktovali kontaktnú osobu.


Kontaktná osoba

Mgr. Katalin Csizmadia
tel.: 0903 123 007
e-mail: pravnik@finlegal.sk

Na stiahnutie

Znalecký posudok

Oznámenie o dražbe

Galéria