4-izbovy-byt-v-bratislave-dubravka

4-izbový byt v Bratislave – Dúbravka

Predmetom dražby je štvorizbový byt č. 11, nachádzajúci sa na 2. p. bytového domu so súp. č.3155, na ulici: Gallayova, vchod č. 25. Bytový dom je postavený na parc. č. 1290, 1291, 1292, evidovaný na LV č. 2982, kat. úz. Dúbravka. Byt pozostáva zo štyroch obytných miestnosti a z príslušenstva, ktoré tvorí: predsieň  (hala), kúpeľňa, WC, kuchyňa, lodžia prístupná z obývacej izby. Vypočítaná podlahová plocha: 74,59 m2.

 

Obhliadky predmetu dražby

  • 1.) 28.09.2022 o 15:00 hod.
  • 2.) 05.10.2022 o 15:00 hod.

 

Kontaktná osoba
Simona Gálfyová
tel.: 0903 123 007
e-mail: info@finlegal.sk

Na stiahnutie

Znalecký posudok

Oznámenie o dražbe

Galéria