stvorizbovy-byt-c-44-na-ulici-komenskeho-v-medzilaborciach

Štvorizbový byt č. 44 na ulici Komenského v Medzilaborciach

Názov dražby:

Štvorizbový byt č. 44 na ulici Komenského v Medzilaborciach

Predmet dražby:

Štvorizbový byt č. 44 nachádzajúci sa na 4. nadzemnom podlaží (3. poschodie) vo vchode č. 4 v Medzilaborciach, v bytovom dome so súp. č. 659, s príslušenstvom: kuchyňa, kúpeľňa, wc, lodžia, sklady, pivničná kobka, zádveria a chodby.

Celková podlahová plocha bytu je 80,50 m2

– Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Vladimír Telepčák, Duchnovičova 530/2, 068 01 Medzilaborce
– Dátum konania dražby: 20.06.2019
– Čas konania dražby: 14:30 hod.
– Dražba: druhé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 12.400,00 – EUR
– Najnižšie podanie: 10.000,00 – EUR
– Minimálne prihodenie: 500,00 – EUR
– Dražobná zábezpeka: 2.500,00- EUR