pozemky-v-dolnom-kubine

Pozemky v Dolnom Kubíne

Predmetom dražby sú pozemky: KN-C parc. č. 856/216 – trvalý trávny porast o výmere 95 m2, parc. č. 856/217. Trvalý trávny porast o výmere 526 m2, parc. č. 856/330. Orná pôda o výmere 166 m2 v k. ú. Dolný Kubín, v okresnom meste Dolný Kubín. Pozemky sa nachádzajú v novovzniknutej lokalite “Vyšné hony” určenej na výstavbu rodinných domov, v okrajovej časti mesta vhodnej na bývanie, nad sídliskom Brezovec.

 

Obhliadky predmetu dražby

1.)  09.11.2022 o 17:30 hod.

2.)  16.11.2022 o 17:30 hod.

 

Kontaktná osoba
Simona Gálfyová
tel.: 0903 123 007
e-mail: info@finlegal.sk

Na stiahnutie

Znalecký posudok

Oznámenie o dražbe

Galéria