kotolna-v-dolnom-kubine

Kotolňa v Dolnom Kubíne

Predmetom dražby je nehnuteľnosť, nachádzajúca sa v katastrálnom území Dolný Kubín, obec Dolný Kubín, okres Dolný Kubín, na liste vlastníctva č. 3726. Oceňovaná stavba kotolne bola postavená prístavbou a vstavbou v átriu, k jestvujúcim stavbám občianskej vybavenosti, na rovinatom pozemku parc.č. C KN 190/5 ul. Matúškovej v Dolnom Kubíne. Pozostáva zo skladových priestorov, vnútorne prepojených. V časti bolo zrealizované WC a osadené oceľové smaltované dvojumývadlo. Celková výmera je 68 m2.

 

Obhliadky predmetu dražby

1.)  09.11.2022 o 17:00 hod.

2.)  16.11.2022 o 17:00 hod.

 

Kontaktná osoba
Simona Gálfyová
tel.: 0903 123 007
e-mail: info@finlegal.sk

Na stiahnutie

Znalecký posudok

Oznámenie o dražbe

Galéria