2-izbovy-byt-v-prakovciach

2-izbový byt v Prakovciach

Dvojizbový byt č. 12, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu so súp. č.268, obec: Prakovce, vchod č. 0. Bytový dom je postavený na parc. č. 177, evidovaný na LV č. 646, kat. úz. Prakovce. Byt pozostáva zo dvoch obytných miestnosti a z príslušenstva, ktoré tvorí: chodba, kuchyňa, kúpelňa ako i samostatné WC. Vypočítaná podlahová plocha: 58,26 m2.

 

Obhliadky predmetu dražby

1.)  25.11.2022 o 15:30 hod.

2.)  02.12.2022 o 15:30 hod.

 

Kontaktná osoba
Simona Gálfyová
tel.: 0903 123 007
e-mail: info@finlegal.sk

Na stiahnutie

Galéria