dvojizbovy-byt-c-6-v-kanianke

Dvojizbový byt č. 6 v Kanianke

Názov dražby:

Dvojizbový byt č. 6 v Kanianke

Predmet dražby:

dvojizbový byt – byt č. 6 nachádzajúci sa na 2. poschodí vo vchode č. 15 na ulici Školská so súp. č. 589 v Kanianke, s príslušenstvom: kuchyňa, kúpeľňa s WC, sprchovací kút, lodžia, pivnica, šatník.

Celková podlahová plocha bytu je 42,22 m2.

– Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Eleonóra Kohajdová, Ul. Mišíka I. 2717/38A, 971 01 Prievidza
– Dátum konania dražby: 04.02.2019
– Čas konania dražby: 11:00 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 12.300,- EUR
– Najnižšie podanie: 11.000,- EUR
– Minimálne prihodenie: 500,- EUR
– Dražobná zábezpeka: 3.300,- EUR

 

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:
a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VUB, a.s., VS: 482018.
b) k rukám dražobníka na mieste dražby
c) notárska úschova

– Termíny obhliadok:
16.01.2019 o 17:00 hod..
23.01.2019 o 17:00 hod.
– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0918 740 979, príp. mailom: baran@finlegal.sk