dvojizbovy-byt-c-21-na-ulici-dr-janskeho-v-meste-ziar-nad-hronom

Dvojizbový byt č. 21 na ulici Dr. Jánskeho v meste Žiar nad Hronom

Názov dražby:

Dvojizbový byt č. 21 na ulici Dr. Jánskeho v meste Žiar nad Hronom

Predmet dražby:

Dvojizbový byt č. 21 nachádzajúci sa na 2.p. vo vchode č.21 v Žiari nad Hronom, v bytovom dome so súp. č. 473, dispozične pozostáva z kuchyne, komory, dvoch izieb, predsiene, kúpeľne, WC a balkóna..

Celková podlahová plocha bytu je 56,75 m2

Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Andrej Paluga, Jesenského 231/5, 958 01 Partizánske

Dátum konania dražby: 15.04.2020
– Čas konania dražby: 11:00 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 51.600,00,- EUR
– Najnižšie podanie: 46.500,00,- EUR
– Minimálne prihodenie: 1.000,00,- EUR
– Dražobná zábezpeka: 12.000,00,- EUR

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VÚB, a.s., VS: 862019,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.

d) banková záruka.

Termíny obhliadok:
1.) 25.03.2020 o 11:00 hod.

2.) 06.04.2020 o 11:00 hod.

Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0918 740 979, príp. e-mailom: drazby@finlegal.sk