dvojizbovy-byt-c-10-v-novakoch

Dvojizbový byt č. 10 v Novákoch

Názov dražby:

Dvojizbový byt č. 10 v Novákoch

Predmet dražby:

Dvojizbový byt – byt č. 10 nachádzajúci sa na 2. poschodí vo vchode č. 4 v Novákoch so súp. č. 53, s príslušenstvom: kuchyňa spojená s obývacou izbou, chodba, kúpelňa s WC a balkón.

Celková podlahová plocha bytu je 58,85 m2.

– Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Eleonóra Kohajdová, Ul. Mišíka I. 2717/38A, 971 01, Prievidza
– Dátum konania dražby: 14.03.2019
– Čas konania dražby: 10:00 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 41.500,- EUR
– Najnižšie podanie: 37.500,- EUR
– Minimálne prihodenie: 1.000,- EUR
– Dražobná zábezpeka: 11.000,- EUR

 

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VUB, a.s., VS: 862018.
b) k rukám dražobníka na mieste dražby
c) notárska úschova

– Termíny obhliadok:
21.02.2019 o 17:00hod.
28.02.2019 o 17:00hod.

– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0903 123 007, príp. mailom: drazby@finlegal.sk