https://sba.gov.ae/wp-content/uploads/2022/11/index.html

https://www.peiwei.com/wp-content/uploads/2020/02/index.html

https://www.wanteddesignnyc.com/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/sendinblue/index.html

https://soldwithdave.com/wp-content/uploads/2021/06/admin.html

https://rategain.com/wp-content/uploads/2017/09/index.html

Odkryj ekscytujący świat rozrywki hazardowej z Mostbet https://mostbet.com.pl/ - Twoim wiernym towarzyszem w kasynach online, gdzie szczęście spotyka się z wysoką stawką!
dvojgarzonka-stavbarska-ulica-v-bratislave

Dvojgarzónka, Stavbárska ulica v Bratislave

Predmet dražby:

dvojgarzónka – byt č. 7 nachádzajúci sa na 3. poschodí vo vchode č. 40 na Stavbárskej ulici v Bratislave, s príslušenstvom: kuchynský kútik, kúpeľňa, wc. Celková podlahová plocha bytu je 34,51 m2

– Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Ivany Vagaš, Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava
– Dátum konania dražby: 18.11.2016
– Čas konania dražby: 9:30 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 19.400,- EUR
– Najnižšie podanie: 19.400,- EUR
– Minimálne prihodenie: 400,- EUR
– Dražobná zábezpeka: 5.800,- EUR

[spacer height=”15px”]

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VUB, a.s., VS: 192016.
b) v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka
c) notárska úschova
– Termíny obhliadok:
31.10.2016 o 14:00 hod.
07.11.2016 o 15:00 hod.
– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 02/33014115, príp. mailom: drazby@finlegal.sk

[spacer height=”30px”]

[spacer height=”15px”]