drazba-dvojizbovej-bytovej-jednotky-s-prislusenstvom-na-ulici-alzbetina-v-kosiciach

Dražba dvojizbovej bytovej jednotky s príslušenstvom na ulici Alžbetina v Košiciach

Názov dražby:

Dražba dvojizbovej bytovej jednotky s príslušenstvom na ulici Alžbetina v Košiciach

Predmet dražby:

Dvojizbová bytová jednotka č. 3, ktorá tvorí spodné poschodie mezonetového bytu (horné poschodie užívané na základe nájomnej zmluvy s mestom), s príslušenstvom:predsieň, hala, schodiskový priestor, kúpeľňa + wc, komora, kuchyňa a pivnica o rozlohe 96 m2v suteréne bytového domu na ulici Alžbetina v Košiciach.

Celková podlahová plocha bytu je 75,29 m2

– Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Kováčová, Hlavná 32/58, 040 01 Košice
– Dátum konania dražby: 05.12.2018
– Čas konania dražby: 09:00 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 110.000,00- EUR
– Najnižšie podanie: 99.000,00,- EUR
– Minimálne prihodenie: 1.000,00- EUR
– Dražobná zábezpeka: 25.000,00- EUR

 

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:
a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VUB, a.s., VS: 22018,
b) k rukám dražobníka na mieste dražby,
c) notárska úschova.
– Termíny obhliadok:
16.11.2018 o 17:00 hod.
23.11.2018 o 17:00 hod.

– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 0903 123 007, príp. mailom: drazby@finlegal.sk