Odkryj ekscytujący świat rozrywki hazardowej z Mostbet https://mostbet.com.pl/ - Twoim wiernym towarzyszem w kasynach online, gdzie szczęście spotyka się z wysoką stawką!
trojizbovy-byt-skolska-ulica-zlate-klasy-rastice

Trojizbový byt, Školská ulica, Zlaté Klasy – Rastice

Predmet dražby:

Trojizbový byt č. 3 nachádzajúci sa na 2. poschodí vo vchode č. 7 na Školskej ulici v obci Zlaté Klasy, katastrálne územie: Rastice, s príslušenstvom: kuchyňa, kúpeľňa, wc, predsieň a loggia. Celková podlahová plocha bytu je 64,97 m2 (vrátane loggie).

– Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Ivany Vagaš, Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava
– Dátum konania dražby: 18.11.2016
– Čas konania dražby: 9:00 hod.
– Dražba: prvé kolo dražby
– Cena predmetu dražby stanovená ZP: 23.200,- EUR
– Najnižšie podanie: 23.200,- EUR
– Minimálne prihodenie: 400,- EUR
– Dražobná zábezpeka: 7.000,- EUR

[spacer height=”15px”]

Spôsob úhrady dražobnej zábezpeky:

a) bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo VUB, a.s., VS: 172016.
b) v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka
c) notárska úschova
– Termíny obhliadok:
31.10.2016 o 15:30 hod.
08.11.2016 o 15:30 hod.
– Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č. 02/33014115, príp. mailom: drazby@finlegal.sk

[spacer height=”30px”]

[spacer height=”15px”]