2-kolo-drazby-1-izbovy-byt-vysne-hagy

2 kolo dražby – 1 izbový byt Vyšné Hágy

Jednoizbový byt č. 8, nachádzajúci sa na 1. p. bytového domu so súp. č. 19, vchod č. 1. Bytový dom je postavený na parc. č. 1530/2, evidovaný na LV č. 239, kat. úz. Štrbské Pleso. Byt pozostáva z izby umiestnenej mimo soc. časť s kuchynkou, ktoré sú umiestnené cez chodbu pri schodišti, avšak na tom istom podlaží. Do príslušenstva patrí i skladový priestor situovaný samostatne mimo stavby bytového domu.

 

Obhliadky predmetu dražby

Po telefonickom dohovore na nižšie uvedenom tel. čísle.

Kontakty
tel.: 0903 123 007
e-mail: drazby@finlegal.sk

Na stiahnutie

Galéria