1-kolo-drazby-2-izbovy-byt-v-puchove

1. kolo dražby – 2-izbový byt v Púchove

Dvojizbový byt č. 2, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu so súp. č.1093, obec: Púchov, vchod č. 37. Bytový dom je postavený na parc. č. 1383, evidovaný na LV č. 3347, kat. úz. Púchov. Byt pozostáva zo dvoch obytných miestnosti a z príslušenstva, ktoré tvorí: chodba, WC, kúpeľňa, spojovacia chodba, šatník, kuchyňa, špajza a pivnica s ozančením č. 2.

 

Obhliadky predmetu dražby

Po telefonickom dohovore na nižšie uvedenom tel. čísle.

 

Kontaktná osoba
Mgr. Mário Labuda
tel.: 0903 123 007
e-mail: drazby@finlegal.sk

Na stiahnutie

Galéria