Cezhraničné inkaso pohľadávok

 
Finlegal services, s.r.o. vykonáva inkaso pohľadávok nielen na celom území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí. Naša pobočka v Prahe vykonáva činnosť rovnako, ekonomickými špecialistami, prostredníctvom renomovaných advokátskych kancelárií a exekútorských úradov.  Vymáhanie alebo manažment pohľadávok je možné dohodnúť ako na báze mimosúdneho inkasa, tak aj súdneho inkasa a exekúcie. Rovnako je možná aj kúpa pohľadávok.
 
Prostredníctvom nás klientovi zabezpečíme vymoženie pohľadávky vo všetkých krajinách Európy a Ruska, a to:
 
  • s odstránením jazykových bariér
  • s poznaním miestnych podmienok, mentality a obchodných zvyklostí
  • prostredníctvom inkasných spoločností a právnych kancelárií dokonale ovládajúcich miestne právne predpisy