Ponuka dražieb a vymáhania pohľadávok v zmysle z. 182/1993 Z. z. aug10

Ponuka dražieb a vymáhania pohľadávok v zmysle z. 182/1993 Z. z.

V rámci komplexného speňažovania pohľadávok vykonávame dobrovoľné dražby, no vymáhame pohľadávky aj iným spôsobom mimosúdne, súdne a exekučne. Nie vždy je totiž možný priamy výkon dražby (napr. výška istiny pohľadávky pod 2.000,- EUR). Výk...

Čítaj ďalej
Vymáhanie miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad aug18

Vymáhanie miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad

Pohľadávky a ich vymáhanie je naša špecializácia Špecializáciou našej spoločnosti je spolupráca s obcami a mestami v oblasti exekučného vymáhania pohľadávok, titulovaných podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady...

Čítaj ďalej
Pozývame Vás na Odborný seminár 21. 6. 2017 do Dunajskej Stredy jún12

Pozývame Vás na Odborný seminár 21. 6. 2017 do Dunajskej Stredy

Finlegal services, s.r.o., Mesto Dunajská Streda v spolupráci so správcovskými spoločnosťami OSBD DS a Southerm správa s.r.o. Vás pozývajú na Odborný seminár.

Čítaj ďalej