https://sba.gov.ae/wp-content/uploads/2022/11/index.html

https://www.peiwei.com/wp-content/uploads/2020/02/index.html

https://www.wanteddesignnyc.com/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/sendinblue/index.html

https://soldwithdave.com/wp-content/uploads/2021/06/admin.html

https://rategain.com/wp-content/uploads/2017/09/index.html

Odkryj ekscytujący świat rozrywki hazardowej z Mostbet https://mostbet.com.pl/ - Twoim wiernym towarzyszem w kasynach online, gdzie szczęście spotyka się z wysoką stawką!
O rozdiele medzi vymáhaním a speňažovaním pri výkone správy okt19

O rozdiele medzi vymáhaním a speňažovaním pri výkone správy

  Paleta odpovedí na otázky právnych problémov je viac ako pestrá. Ak položíte tú istú otázku piatim právnikom, môžete dostať až sedem odpovedí a názorov. A je tomu tak aj v otázkach medicíny, vedy, filozofie a pod.. Multiplicita je atribútom ľudskej spoločnosti. Účelom tohto článku je však poda...

Čítaj ďalej
Získajte bezplatné členstvo v ZLSBD nov09

Získajte bezplatné členstvo v ZLSBD

Finlegal services, s.r.o. je prvým špecializovaným profesionálnym dražobníkom pre správcov bytových domov, spoločenstvá vlastníkov a odborníkom na vymáhanie nedoplatkov s dlhoročnými skúsenosťami a 100% úspešnosťou v dražbách. Vďaka know-how tejto spoločnosti prestali klienti podávať návrhy na vyda...

Čítaj ďalej
Konkurzy, dražby a bytový zákon nov09

Konkurzy, dražby a bytový zákon

Inštitút konkurzov podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurzoch a reštrukturalizácii, tzv. osobné bankroty, sa stávajú čoraz častejším javom s priamym dopadom na práva a povinnosti správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov v prípade ak je dlžník aj vlastníkom bytu alebo nebytového priesto...

Čítaj ďalej
Účasť na IV. kongrese LEPŠIA SPRÁVA 2020 nov10

Účasť na IV. kongrese LEPŠIA SPRÁVA 2020

V termíne 4. – 6. marca sa uskutočnil štvrtý kongres LEPŠIA SPRÁVA, ktorý organizovalo Združenie pre lepšiu správu bytových domov. Išlo o trojdňový kongres plný odborných tém zameraných na celkové zlepšenie výkonu správy po všetkých stránkach, či už ekonomickej, právnej alebo ľudskej a určený bol p...

Čítaj ďalej
Vymáhanie počas koronakrízy nov11

Vymáhanie počas koronakrízy

Najmä počas koronakrízy sa správcovia musia pripraviť na vyšší počet dlžníkov a reagovať včas. Aktuálna negatívna situácia, ktorá sa dotkla po finančnej stránke takmer každého, či už v rovine pracovnej alebo podnikateľskej. Niektorí vlastníci dokonca pochopili odklad nájomného aj vo vzťahu k povinnost...

Čítaj ďalej
Outsourcing inkasných služieb nov14

Outsourcing inkasných služieb

Outsourcing inkasných služieb je pojem, ktorému nemusí každý rozumieť. Ide v podstate o prenesenie jednej z najdôležitejších činností správcu, ktorou je vymáhanie nedoplatkov, na tretí subjekt. Prenesenie určitej činnosti na profesionálny subjekt má mnoho výhod a v tomo článku poukážem na pár z nich, tých d...

Čítaj ďalej
K niektorým dôležitým právam a povinnostiam správcu a SVB pri výkone dražby dec04

K niektorým dôležitým právam a povinnostiam správcu a SVB pri výkone dražby

V tomto článku sa budeme snažiť podrobnejšie vysvetliť práva a povinnosti zainteresovaných subjektov, najmä správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ako aj samotný postup dražobníka pri nesprístupnení bytu súdnemu znalcovi za účelom vypracovania znaleckého posudku v ...

Čítaj ďalej