Outsourcing inkasných služieb nov14

Outsourcing inkasných služieb

Outsourcing inkasných služieb je pojem, ktorému nemusí každý rozumieť. Ide v podstate o prenesenie jednej z najdôležitejších činností správcu, ktorou je vymáhanie nedoplatkov, na tretí subjekt. Prenesenie určitej činnosti na profesionálny subjekt má mnoho výhod a v tomo článku poukážem na pár z nich, tých d...

Čítaj ďalej
K niektorým dôležitým právam a povinnostiam správcu a SVB pri výkone dražby dec04

K niektorým dôležitým právam a povinnostiam správcu a SVB pri výkone dražby

V tomto článku sa budeme snažiť podrobnejšie vysvetliť práva a povinnosti zainteresovaných subjektov, najmä správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ako aj samotný postup dražobníka pri nesprístupnení bytu súdnemu znalcovi za účelom vypracovania znaleckého posudku v ...

Čítaj ďalej
Opäť sa potvrdila efektivita dražieb v spolupráci s Finlegalom dec12

Opäť sa potvrdila efektivita dražieb v spolupráci s Finlegalom

Inštitút dobrovoľných dražieb predstavuje najefektívnejší spôsob nielen vv prípade ymoženia nedoplatkov, ale aj pri predaji majetku vlastného majetku. Dokázali to aj dve dražby vlastnej kotolne a pozemku, ktorých navrhovateľom bolo mesto Dolný Kubín. Dražby sa konali v piatok 25.11.2022 v hist...

Čítaj ďalej