Ponuka dražieb a vymáhania pohľadávok v zmysle z. 182/1993 Z. z. aug10

Ponuka dražieb a vymáhania pohľadávok v zmysle z. 182/1993 Z. z.

V rámci komplexného speňažovania pohľadávok vykonávame dobrovoľné dražby, no vymáhame pohľadávky aj iným spôsobom mimosúdne, súdne a exekučne. Nie vždy je totiž možný priamy výkon dražby (napr. výška istiny pohľadávky pod 2.000,- EUR). Výk...

Čítaj ďalej
Vymáhanie miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad aug18

Vymáhanie miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad

Pohľadávky a ich vymáhanie je naša špecializácia Špecializáciou našej spoločnosti je spolupráca s obcami a mestami v oblasti exekučného vymáhania pohľadávok, titulovaných podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady...

Čítaj ďalej
Príspevok do zborníka a prednáška konateľa na konferencii Komplexná obnova bytových domov 2016 okt20

Príspevok do zborníka a prednáška konateľa na konferencii Komplexná obnova bytových domov 2016

Problémy výkonu zákonného záložného práva v praxi a ich riešenia Cieľom tohto príspevku je poukázať na problematiku konfliktu vo výkone zákonného záložného práva vzniknutého v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových pries...

Čítaj ďalej
Prednáška: Efektívne vymáhanie nedoplatkov od vlastníkov jan20

Prednáška: Efektívne vymáhanie nedoplatkov od vlastníkov

Informácie k seminárom Praktická správa budov - IV. ročník Občianske združenie Pr...

Čítaj ďalej
Informácie o seminároch Bezpečný domov 2017 apr04

Informácie o seminároch Bezpečný domov 2017

Občianske združenie Pre náš dom si Vás dovoľuje pozvať na 8. ročník úspešného projektu seminárov, známych pod názvom PRE KOHO SÚ SEMINÁRE URČENÉ Sympóziá "Bezpečný domov" sú určené predovšetkým zástupcom spoločenstiev vlastníkov bytov, bytových družstiev, správcovských organizá...

Čítaj ďalej
Zákonné záložné právo nevzniká zápisom na liste vlastníctva máj12

Zákonné záložné právo nevzniká zápisom na liste vlastníctva

O časovom momente vzniku zákonného záložného práva sa už toho popísalo veľa, a ešte sa určite aj veľa popíše. Nie každý má však zdatnosť systematického výkladu zákona. Popritom to ale nie je vôbec komplikovaná otázka. Postačuje sa len pozrieť za riadky paragrafov a nájsť správny význam slov. O tom, že...

Čítaj ďalej
Vaše podnety k novele zákona máj23

Vaše podnety k novele zákona

Vieme, že zákony nie sú písané tak, aby sa z nich dal vždy jednoznačne pochopiť sledovaný účel. Našim cieľom je spracovať návrh novely "deravých" ustanovení a upraviť znenie textov tak, aby boli prax zmysluplné. Radi prijmeme akýkoľvek podnet. Tešíme sa na podnety. Právn...

Čítaj ďalej
Pozývame Vás na Odborný seminár 21. 6. 2017 do Dunajskej Stredy jún12

Pozývame Vás na Odborný seminár 21. 6. 2017 do Dunajskej Stredy

Finlegal services, s.r.o., Mesto Dunajská Streda v spolupráci so správcovskými spoločnosťami OSBD DS a Southerm správa s.r.o. Vás pozývajú na Odborný seminár.

Čítaj ďalej
Odborné sympózium 2017 jún14

Odborné sympózium 2017

Mesto Zvolen, Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku, Združenie pre podporu obnovy bytových domov a Stavebné bytové družstvo Zvolen Vás pozývajú na odborné sympózium. Účastníci získajú informácie o komplexnej obnove bytových domov jej manuál...

Čítaj ďalej