https://sba.gov.ae/wp-content/uploads/2022/11/index.html

https://www.peiwei.com/wp-content/uploads/2020/02/index.html

https://www.wanteddesignnyc.com/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/sendinblue/index.html

https://soldwithdave.com/wp-content/uploads/2021/06/admin.html

https://rategain.com/wp-content/uploads/2017/09/index.html

Odkryj ekscytujący świat rozrywki hazardowej z Mostbet https://mostbet.com.pl/ - Twoim wiernym towarzyszem w kasynach online, gdzie szczęście spotyka się z wysoką stawką!

NIEKTORÍ DLHY VYMÁHAJÚ. MY ICH SPEŇAŽUJEME.

Sme stabilnou a profesionálnou spoločnosťou v oblasti vymáhania pohľadávok a dražobnej činnosti. Špecializujeme sa na sektor správy bytového fondu na Slovensku a úspešne sme medzi svojich klientov zaradili správcov bytových domov, bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ale aj mestá a obce. Inkasný proces individuálne prispôsobujeme typu pohľadávke a samotné speňažovanie pohľadávky je vykonávané najefektívnejším spôsobom po spracovaní odbornej analýzy.

V oblasti výkonu zákonného záložného práva presadzujeme moderné liberálne riešenia s úspešným zaradením do praxe. Odbornosť verejnosti zvyšujeme prednáškovou a publikačnou činnosťou na sympóziách a seminároch organizovaných združeniami, najmä Združením pre lepšiu správu bytových domov. Spolupráca s klientmi vychádza z princípu nezaťažovania zbytočnej administratívy a z princípu neplatenia žiadnych poplatkov a odmien. S nami to totiž nie je nutné.

icon-drazby1

AKTUÁLNE
DRAŽBY

Zoznam všetkých dražieb s fotografiami, znaleckým posudkom a oznámením o dražbe na stiahnutie

icon-kupa1

KÚPA POHĽADÁVOK VLASTNÍKOV

Najjednoduchšie je pohľadávku predať. U nás je to možné až do výšky 100% nedoplatku.

icon-onas1

(S)PRÁVNA POMOC
PRE SVB

Spoločenstvám ponúkame jedinečnú možnosť dať si všetky právne vzťahy do poriadku za minimálny poplatok

icon-vymahanie1

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

Netrápte sa s dlžníkmi. Zverte nám proces vymáhania a o budete mať o dllhy komplexne postarané

AKTUÁLNE DRAŽBY

  • Kraj

  • Okres

  • Obec

  • Typ

  • Stav

Získajte cez nás bezplatné členstvo v najväčšom združení v oblasti správy bytových domov na Slovensku

Cieľom Združenia pre lepšiu správu bytových domov je po všetkých stránkach zjednodušiť výkon správy správcovským spoločnostiam, SVBaNP a bytovým družstvám. ZLSBD je aktuálne najväčším združením svojho druhu pôsobiacom na Slovensku. Ročne organizuje desiatky odborných seminárov, workshopov a kongresov v rôznych mestách po celom Slovensku zameraných práve na problematiku bytovej agendy. Pri koncipovaní podujatí sa opiera o 6 základných pilierov ktorými sú ľudia, ekonomika, technika, právo, energetika a odpadové hospodárstvo. ZLSBD je združením 21. storočia, čo sa odzrkadľuje aj na ich aktivite v legislatívnej oblasti a rýchlo rastúcej členskej základni.

NAŠE ODBORNÉ PREDNÁŠKY A ČLÁNKY

REFERENCIE

“K našim požiadavkám pristúpila spoločnosť Finlegal services s.r.o. promptne, efektívne a s najvyššou mierou uspokojenia našich potrieb a nárokov. Na spolupráci je nutné vyzdvihnúť aj právne poradenstvo a pravidelné informovanie o aktuálnych zverených prípadoch. Vzhľadom na účinnosť vybraných metód a ich pozitívny dopad na komplexné vymáhanie našich pohľadávok, vyjadrujeme absolútnu spokojnosť za poskytované služby a spoluprácu v plnej miere odporúčame.“

Ing. Karol Jursa, predseda predstavenstva OSBD v Dunajskej Strede

“Ako spoločenstvo vlastníkov bytov dennodenne riešime široké spektrum problémov v súvislosti so správou nášho bytového domu a sme vďační za každú partnerskú spoluprácu, ktorá nám pomáha s problematickými vlastníkmi. Stabilným partnerom v danom odbore je pre nás predovšetkým spoločnosť Finlegal services, s.r.o., ktorá pre naše spoločenstvo realizuje komplexný výkon zákonného záložného práva formou dobrovoľnej dražby, prostredníctvom čoho nás odbremeňuje od administratívnych úkonov a súdnych konaní v súvislosti s vymáhaním pohľadávok od neplatičov. S ohľadom na bezproblémovú komunikáciu, promptné riešenie situácií a proklientský prístup jednotlivých pracovníkov vieme, že sme naše pohľadávky zverili do správnych rúk..”

Mária Knausová, SPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV Rybničná 61/B v Bratislave

“Spoločnosť Domspráva, s.r.o. vyslovuje vďaku a spoluprácu so spoločnosťouFinlegal services s.r.o. hodnotíme ako veľmi prospešný krok. Vynikajúci servis a poradenstvo v danej oblasti sa odzrkadlil na výsledkoch vymáhania. Profesionálny a priateľský prístup Finlegalu nám boli obrovským prínosom, preto je pre nás spolupráca do budúcna samozrejmosťou.”

Ing. Jozef Kolesár, Domspráva s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

“Spoločnosť Finlegal services, s.r.o. pre nás zabezpečuje mimosúdne inkaso zabezpečených ale aj nezabezpečených pohľadávok a dobrovoľné dražby, čím nám pomáha udržiavať priaznivú finančnú kondíciu bytových domov pod správou našej spoločnosti. V rámci vzájomnej spolupráce oceňujeme najmä flexibilitu, odbornú zdatnosť a inovatívne postupy, prostredníctvom ktorých sú procesy vymáhania a speňažovania pohľadávok rýchle a efektívne, t. j. v najlepšom záujme vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.”

Ing. Branislav Lačný, riaditeľ Správy majetku mesta, n. o., Partizánske

STIAHNITE SI BROŽÚRU FINLEGAL

100% ÚSPEŠNOSŤ V DRAŽBÁCH

ŠETRITE SVOJ ČAS
A NÁKLADY

EFEKTÍVNE VYMÁHANIE