Najbližšie dražby

Jednoizbový byt č. 10, na ulici Železničná v Komárne

Predmet dražby: Byt č. 10, nachádzajúci sa na 2. poschodí, vo vchode 12 bytového domu so súp. číslom 676 v Komárne, s príslušenstvom: kuchyňa, kúpeľňa, wc, predsieň. Celková podlahová plocha bytu je 47,36 m2. – Miesto konania dražby: Zasadačka SBD Komárno, Zimná č. 16, 945 01 Komárno..[+]