Najbližšie dražby

štvorizbový byt č. 19 na ulici Sídlisko v Zlatých Klasoch

Predmet dražby: štvorizbový byt – byt č. 19 nachádzajúci sa na 1. poschodí vo vchode č. 5 na ulici Sídlisko so súp. č. 766 v Zlatých Klasoch, s príslušenstvom: kuchyňa, kúpelňa, wc, predsieň a dva balkóny. Celková podlahová plocha bytu je 81,17 m2. – Miesto konania dražby: Notársky ..[+]