Informácie o seminároch Bezpečný domov 2017 apr04

Informácie o seminároch Bezpečný domov 2017

Občianske združenie Pre náš dom si Vás dovoľuje pozvať na 8. ročník úspešného projektu seminárov, známych pod názvom PRE KOHO SÚ SEMINÁRE URČENÉ Sympóziá "Bezpečný domov" sú určené predovšetkým zástupcom spoločenstiev vlastníkov bytov, bytových družstiev, správcovských organizá...

Čítaj ďalej
Prednáška: Efektívne vymáhanie nedoplatkov od vlastníkov jan20

Prednáška: Efektívne vymáhanie nedoplatkov od vlastníkov

Informácie k seminárom Praktická správa budov - IV. ročník Občianske združenie Pr...

Čítaj ďalej
Príspevok do zborníka a prednáška konateľa na konferencii Komplexná obnova bytových domov 2016 okt20

Príspevok do zborníka a prednáška konateľa na konferencii Komplexná obnova bytových domov 2016

Problémy výkonu zákonného záložného práva v praxi a ich riešenia Cieľom tohto príspevku je poukázať na problematiku konfliktu vo výkone zákonného záložného práva vzniknutého v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových pries...

Čítaj ďalej
Vymáhanie miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad aug18

Vymáhanie miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad

Pohľadávky a ich vymáhanie je naša špecializácia Špecializáciou našej spoločnosti je spolupráca s obcami a mestami v oblasti exekučného vymáhania pohľadávok, titulovaných podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady...

Čítaj ďalej
Ponuka dražieb a vymáhania pohľadávok v zmysle z. 182/1993 Z. z. aug10

Ponuka dražieb a vymáhania pohľadávok v zmysle z. 182/1993 Z. z.

V rámci komplexného speňažovania pohľadávok vykonávame dobrovoľné dražby, no vymáhame pohľadávky aj iným spôsobom mimosúdne, súdne a exekučne. Nie vždy je totiž možný priamy výkon dražby (napr. výška istiny pohľadávky pod 2.000,- EUR). Výk...

Čítaj ďalej