Prednáška: Efektívne vymáhanie nedoplatkov od vlastníkov jan20

Prednáška: Efektívne vymáhanie nedoplatkov od vlastníkov

Informácie k seminárom Praktická správa budov - IV. ročník Občianske združenie Pr...

Čítaj ďalej
Príspevok do zborníka a prednáška konateľa na konferencii Komplexná obnova bytových domov 2016 okt20

Príspevok do zborníka a prednáška konateľa na konferencii Komplexná obnova bytových domov 2016

Problémy výkonu zákonného záložného práva v praxi a ich riešenia Cieľom tohto príspevku je poukázať na problematiku konfliktu vo výkone zákonného záložného práva vzniknutého v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových pries...

Čítaj ďalej
Vymáhanie miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad aug18

Vymáhanie miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad

Špecializáciou našej spoločnosti je spolupráca s obcami a mestami v oblasti exekučného vymáhania pohľadávok, titulovaných podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Exekučné vymáhanie v zmysle zákona č. 233/1995 Z. z. ...

Čítaj ďalej
Ponuka dražieb a vymáhania pohľadávok v zmysle z. 182/1993 Z. z. aug10

Ponuka dražieb a vymáhania pohľadávok v zmysle z. 182/1993 Z. z.

V rámci komplexného speňažovania pohľadávok vykonávame dobrovoľné dražby, no vymáhame pohľadávky aj iným spôsobom mimosúdne, súdne a exekučne. Nie vždy je totiž možný priamy výkon dražby (napr. výška istiny pohľadávky pod 2.000,- EUR). Výk...

Čítaj ďalej

 

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o novinkách, zadajte svoj e-mail. 


Invalid email
Zadajte Váš email prosím.
Boli ste zaradený k odberu dražieb.